0 (242) 316 79 99 |  info@adalya.org.tr
Burs Başvurusu

Adalya Sağlık, Eğitim ve Kültür Vakfı Burs Başvuru Koşulları

 
 
2018-2019 Öğretim Yılı Burs Başvuru Tarihi: 15 Ağustos - 5 Eylül'dür.
 

BAŞVURU KOŞULLARI :

T.C. vatandaşı olmak
Yüksek öğretim kurumunun lisans öğrencisi olmak
Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak
Herhangi bir firma ve kuruluşta daimi eleman olarak çalışmamak
Herhangi kişi, kurum ve kuruluştan burs almamak
Antalya'da ikamet etmek
 
ADAY OLAMAYACAKLAR:
Özel ve vakıf üniversitesi öğrencileri
Lisans üstü öğrencileri
Açık öğretim öğrencileri
İkinci öğretim öğrencileri
Uzaktan öğretim öğrencileri
Ücretli değişim programında bulunan öğrenciler
Herhangi kişi, kurum ve kuruluştan burs alan öğrenciler
Ailesi Antalya'da ikamet etmeyen öğrenciler
   Başvuru yapamaz.
 

ÖN ELEMEYİ GEÇEN BURSİYER ADAYLARININ HAZIRLAMASI GEREKEN BELGELER

* LYS ve ÖSYS Sonuç Belgelerinin örneği (e-devlet veya ÖSYM)
* Ara sınıfta öğrenim görenler: Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren
   öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesi (transkript)
* Öğretim kurumundan alınmış, devam edeceği sınıfı gösteren onaylı Öğrenci Belgesi
* Nüfus Müdürlüğünden alınmış Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerini içerecek şekilde alınmalıdır.)
* Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri Adres Belgesi
   (Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğinde adres bilgisi yer alıyorsa bu belgenin alınmasına gerek yoktur.)
* Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
* 1 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalı ve fotoğraf arkasına ad soyad yazılmalıdır.)
* Adli Sicil Kaydı dökümü (e-devlet)
* Türkiye'deki Vakıf Bank şubelerinden öğrenci adına açılmış banka hesabına ait iban numarası
   Ailenin mali durumunu gösteren belgeler 
* Çalışanlar için onaylı Maaş bordrosu
* Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi
* Emekliler için aylık maaşı gösterir belge (e-devlet)
* Geliri olmayan anne ve baba için Sosyal Güvenlik Kurumundan kayıtları olmadığına dair belge (4A, 4B, 4C) 
* Aileye ait tapu bilgilerini gösterir liste ve listedeki her malın detaylı döküm belgesi (e-devlet) 
* Aileye ait araç varsa, araç tescil belgesi (e-devlet)
   (Aileye ait tapu ve araç olmaması durumunda, kişinin ismi görülecek şekilde belge)
Bursiyer adayları istenilen belgelerin tamamını dosyalayarak bir seferde 
Adalya Sağlık, Eğitim ve Kültür Vakfı : Şirinyalı Mahallesi Lara Caddesi No:48 Muratpaşa / ANTALYA
Adresine ulaştırmakla yükümlüdür.
 
ÖNEMLİ NOTLAR: 
 
BURSİYER SEÇİMİ: 
Seçimler oluşturulacak burs komisyonları tarafından yapılacaktır.
Ön değerlendirmeyi geçen bursiyer adaylarından eklenecek belgeler SMS yada E-posta gönderilerek istenecektir. 
Eksik yada yanlış belge gönderenlerin başvurusu geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.
Öğrencilere vakıf tarafından burs kazandıklarına dair SMS yada E-posta gönderilmedikçe bursiyer adayı sayılmaktadırlar.
 
BURSUN ÖDENMESİ:
Burs ödenme süresi 9 aydır. Eylül ayında başlar ve Mayıs ayında biter.
Burs kazandığı kendisine duyurulan adaylara Kasım ayında 3 aylık olarak ilk burs ödemesi yapılır.
 
BURSUN KESİLMESİ:
Adalya Sağlık, Eğitim ve Kültür Vakfı'nın vermiş olduğu burslar bir eğitim öğretim dönemini kapsamaktadır.
Burs verilen eğitim öğretim döneminin sonunda burslar kesilmektedir.