×
BAĞIŞ YAP BURS BAŞVURUSU YAP
Anasayfa > BURS BAŞVURUSU YAP
Adalya Sağlık, Eğitim ve Kültür Vakfı Burs Başvuru Koşulları  
2020-2021 Öğretim Yılı Burs Başvuru Tarihi: 31 Ağustos - 06 Eylül'dür.

BAŞVURU KOŞULLARI :
 • T.C. vatandaşı olmak
 • Yüksek öğretim kurumunun lisans öğrencisi olmak
 • Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak
 • Herhangi bir firma ve kuruluşta daimi eleman olarak çalışmamak
 • Herhangi kişi, kurum ve kuruluştan burs almamak
 • Antalya'da ikamet etmek
ADAY OLAMAYACAKLAR:
 • Özel ve vakıf üniversitesi öğrencileri
 • Lisans üstü öğrencileri
 • Açık öğretim öğrencileri
 • İkinci öğretim öğrencileri
 • Uzaktan öğretim öğrencileri
 • Ücretli değişim programında bulunan öğrenciler
 • Herhangi kişi, kurum ve kuruluştan burs alan öğrenciler
 • Ailesi Antalya'da ikamet etmeyen öğrenciler
Başvuru yapamaz.

 
ÖN ELEMEYİ GEÇEN BURSİYER ADAYLARININ HAZIRLAMASI GEREKEN BELGELER

 
 • LYS ve ÖSYS Sonuç Belgelerinin örneği (e-devlet veya ÖSYM)
 • Ara sınıfta öğrenim görenler: Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren
 • Öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesi (transkript)
 • Öğretim kurumundan alınmış, devam edeceği sınıfı gösteren onaylı Öğrenci Belgesi
 • Nüfus Müdürlüğünden alınmış Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerini içerecek şekilde alınmalıdır.)
 • Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri Adres Belgesi
 • (Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğinde adres bilgisi yer alıyorsa bu belgenin alınmasına gerek yoktur.)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • 1 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalı ve fotoğraf arkasına ad soyad yazılmalıdır.)
 • Adli Sicil Kaydı dökümü (e-devlet)
 • Türkiye'deki Vakıf Bank şubelerinden öğrenci adına açılmış banka hesabına ait iban numarası

AİLENİN MALİ DURUMUNU GÖSTEREN BELGELER
 
 • Çalışanlar için onaylı Maaş bordrosu
 • Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi
 • Emekliler için aylık maaşı gösterir belge (e-devlet)
 • Geliri olmayan anne ve baba için Sosyal Güvenlik Kurumundan kayıtları olmadığına dair belge (4A, 4B, 4C) 
 • Aileye ait tapu bilgilerini gösterir liste ve listedeki her malın detaylı döküm belgesi (e-devlet) 
 • Aileye ait araç olup olmadığını gösterir belge (e-devlet)
Bursiyer adayları istenilen belgelerin tamamını dosyalayarak bir seferde Adalya Sağlık, Eğitim ve Kültür Vakfı : Şirinyalı Mahallesi Lara Caddesi No:48 Muratpaşa / ANTALYA adresine ulaştırmakla yükümlüdür.
 
ÖNEMLİ NOTLAR 
 
BURSİYER SEÇİMİ: 
 
Seçimler oluşturulacak burs komisyonları tarafından yapılacaktır.
Ön değerlendirmeyi geçen bursiyer adaylarından eklenecek belgeler SMS yada E-posta gönderilerek istenecektir. 
Eksik yada yanlış belge gönderenlerin başvurusu geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.
Öğrencilere vakıf tarafından burs kazandıklarına dair SMS yada E-posta gönderilmedikçe bursiyer adayı sayılmaktadırlar.

BURSUN ÖDENMESİ:
 
Burs ödenme süresi 9 aydır. Eylül ayında başlar ve Mayıs ayında biter.
Burs kazandığı kendisine duyurulan adaylara Kasım ayında 3 aylık olarak ilk burs ödemesi yapılır.
 
BURSUN KESİLMESİ:
 
Adalya Sağlık, Eğitim ve Kültür Vakfı'nın vermiş olduğu burslar bir eğitim öğretim dönemini kapsamaktadır.
Burs verilen eğitim öğretim döneminin sonunda burslar kesilmektedir.
 
 
YUKARIDA BELİRTİLEN ŞARTLAR SİZİN İÇİN UYGUNSA BURS BAŞVURUSU YAPABİLİRSİNİZ.
BAŞVURU YAP